Data Team

# Team name Turnamen
1 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
2 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
3 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
4 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
5 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
6 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
7 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
8 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
9 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
10 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
11 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
12 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
13 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
14 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
15 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
16 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
17 FAKE SMILE Premier Tourneyversary
18 69 ANAK MAMAH Premier Tourneyversary
19 RAVEN VILTER Premier Tourneyversary
20 PATI NEVERDIE Premier Tourneyversary
21 PATI NEVERDIE Premier Tourneyversary
22 PATI NEVERDIE Premier Tourneyversary
23 GRAS3 Premier Tourneyversary
24 JANJI JIWA Premier Tourneyversary
25 JANJI JIWA Premier Tourneyversary
26 AVENGERS Premier Tourneyversary
27 AVENGERS Premier Tourneyversary
28 ZERO X PUBLIC Premier Tourneyversary
29 SECRET HUNTER Premier Tourneyversary
30 PBM TIMTAM Premier Tourneyversary